Huấn luyện viên Đức Thắng: “Đá với Hoàng Anh Gia Lai khó hơn gặp Sài Gòn"

CLB Sài Gòn đã thắng Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 1 nhưng huấn luyện viên Đức Thắng đánh giá cao Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: VPF.
CLB Sài Gòn đã thắng Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 1 nhưng huấn luyện viên Đức Thắng đánh giá cao Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: VPF.
CLB Sài Gòn đã thắng Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 1 nhưng huấn luyện viên Đức Thắng đánh giá cao Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: VPF.
Lên top