Huấn luyện viên đội tuyển futsal Việt Nam ở lại Châu Âu điều trị COVID-19

Huấn luyện viên Phạm Minh Giang ở lại Lithuania điều trị COVID-19. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Phạm Minh Giang ở lại Lithuania điều trị COVID-19. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Phạm Minh Giang ở lại Lithuania điều trị COVID-19. Ảnh: VFF
Lên top