Huấn luyện viên Chung Hae-seong tiết lộ hàng loạt thông tin sau khi từ chức

Huấn luyện viên Chung Hae-seong không chấp nhận phương án đền bù 3 tháng lương mà đội TP.HCM đưa ra. Ảnh: VPF.
Huấn luyện viên Chung Hae-seong không chấp nhận phương án đền bù 3 tháng lương mà đội TP.HCM đưa ra. Ảnh: VPF.
Huấn luyện viên Chung Hae-seong không chấp nhận phương án đền bù 3 tháng lương mà đội TP.HCM đưa ra. Ảnh: VPF.
Lên top