Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nói về vị trí Giám đốc kỹ thuật

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm lần đầu lên tiếng về vị trí giám đốc kỹ thuật. Ảnh: HOÀI THU
Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm lần đầu lên tiếng về vị trí giám đốc kỹ thuật. Ảnh: HOÀI THU
Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm lần đầu lên tiếng về vị trí giám đốc kỹ thuật. Ảnh: HOÀI THU
Lên top