Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đau đầu với bài toán trung phong của Hà Nội

Hà Nội cầm hoà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Minh Hiếu
Hà Nội cầm hoà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Minh Hiếu
Hà Nội cầm hoà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Minh Hiếu
Lên top