Huấn luyện viên B.Bình Dương nói lý do rút Tiến Linh ra sớm

Nguyễn Tiến Linh vẫn chưa ghi bàn nào cho B.Bình Dương mùa này. Ảnh: Viên Đình.
Nguyễn Tiến Linh vẫn chưa ghi bàn nào cho B.Bình Dương mùa này. Ảnh: Viên Đình.
Nguyễn Tiến Linh vẫn chưa ghi bàn nào cho B.Bình Dương mùa này. Ảnh: Viên Đình.
Lên top