Hợp đồng của ông Park nhìn từ chuyện từ chức của lãnh đạo VFF

Nguyên Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức đang là người trả lương 
cho ông Park. Ảnh: Đ.T
Nguyên Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức đang là người trả lương cho ông Park. Ảnh: Đ.T
Nguyên Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức đang là người trả lương cho ông Park. Ảnh: Đ.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top