Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xin lỗi khán giả, rút kinh nghiệm sau sự cố "vỡ sân"

Sân Hà Tĩnh "vỡ sân" vì cổ động viên tràn vào sân. Ảnh: VPF
Sân Hà Tĩnh "vỡ sân" vì cổ động viên tràn vào sân. Ảnh: VPF
Sân Hà Tĩnh "vỡ sân" vì cổ động viên tràn vào sân. Ảnh: VPF
Lên top