Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khủng hoảng, huấn luyện viên Phạm Minh Đức từ chức

Huấn luyện viên Phạm Minh Đức xin từ chức. ẢNh: H.A
Huấn luyện viên Phạm Minh Đức xin từ chức. ẢNh: H.A
Huấn luyện viên Phạm Minh Đức xin từ chức. ẢNh: H.A
Lên top