Hồng Duy, Đỗ Hùng Dũng vào đề cử giải Fair Play 2020

Hành động kiềm chế, ứng xử chuẩn mực của Nguyễn Phong Hồng Duy được đề cử cho Giải Fair-Play 2020. Ảnh: VPF.
Hành động kiềm chế, ứng xử chuẩn mực của Nguyễn Phong Hồng Duy được đề cử cho Giải Fair-Play 2020. Ảnh: VPF.
Hành động kiềm chế, ứng xử chuẩn mực của Nguyễn Phong Hồng Duy được đề cử cho Giải Fair-Play 2020. Ảnh: VPF.
Lên top