“Học viện Juventus Việt Nam tự tin cạnh tranh với các lò đào tạo khác"

Ông Đinh Hồng Vinh, vừa tham gia công tác quản lý lẫn đào tạo tại học viện bóng đá Juventus Việt Nam. Ảnh: NVCC.
Ông Đinh Hồng Vinh, vừa tham gia công tác quản lý lẫn đào tạo tại học viện bóng đá Juventus Việt Nam. Ảnh: NVCC.
Ông Đinh Hồng Vinh, vừa tham gia công tác quản lý lẫn đào tạo tại học viện bóng đá Juventus Việt Nam. Ảnh: NVCC.
Lên top