Hoàng Vũ Samson không muốn để thua trước Hà Nội

Hoàng Vũ Samson muốn có chiến thắng trước Hà Nội. Ảnh: Thanh Xuân
Hoàng Vũ Samson muốn có chiến thắng trước Hà Nội. Ảnh: Thanh Xuân
Hoàng Vũ Samson muốn có chiến thắng trước Hà Nội. Ảnh: Thanh Xuân
Lên top