Hoàng Anh Gia Lai: Từ tham vọng, ảo tưởng đến thất vọng

HAGL đang rơi xuống vị trí 11 ở V.League. Ảnh: VPF
HAGL đang rơi xuống vị trí 11 ở V.League. Ảnh: VPF
HAGL đang rơi xuống vị trí 11 ở V.League. Ảnh: VPF
Lên top