Hoàng Anh Gia Lai - Nam Định: Đá cho thầy Park coi

Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp đón Nam Định tại sân nhà. Ảnh: VPF
Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp đón Nam Định tại sân nhà. Ảnh: VPF
Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp đón Nam Định tại sân nhà. Ảnh: VPF
Lên top