Hoàng Anh Gia Lai cho mượn thêm một cầu thủ

Phan Đức Lễ trong màu áo Long An. Ảnh: FBNV
Phan Đức Lễ trong màu áo Long An. Ảnh: FBNV
Phan Đức Lễ trong màu áo Long An. Ảnh: FBNV
Lên top