Hoãn trận Viettel - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để phòng dịch COVID-19

Trận Viettel - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị hoãn vì COVID-19. Ảnh: Thanh Xuân
Trận Viettel - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị hoãn vì COVID-19. Ảnh: Thanh Xuân
Trận Viettel - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị hoãn vì COVID-19. Ảnh: Thanh Xuân
Lên top