HLV Vũ Tiến Thành: "Tôi chưa bao giờ nói Sài Gòn xứng đáng vô địch"

Lên top