HLV Vũ Tiến Thành: Không làm Chủ tịch CLB, tôi có thể tập trung chuyên môn

Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành trong lễ xuất quân của Sài Gòn. Ảnh: T.V
Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành trong lễ xuất quân của Sài Gòn. Ảnh: T.V
Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành trong lễ xuất quân của Sài Gòn. Ảnh: T.V
Lên top