HLV tuyển Trung Quốc thừa nhận thắng may trước tuyển Việt Nam

Huấn luyện viên Li Tie thừa nhận tuyển Trung Quốc thắng may mắn. Ảnh: AFP
Huấn luyện viên Li Tie thừa nhận tuyển Trung Quốc thắng may mắn. Ảnh: AFP
Huấn luyện viên Li Tie thừa nhận tuyển Trung Quốc thắng may mắn. Ảnh: AFP
Lên top