HLV Trương Việt Hoàng: “Trọng Đại không làm tôi thất vọng”.

Lên top