HLV Trương Việt Hoàng: "Tôi muốn làm sống lại bản sắc Viettel - Thể Công"

Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cho biết Viettel đặt mục tiêu sẽ cải thiện vị trí ở mùa trước và sẽ đua ngôi vô địch nếu có cơ hội. Ảnh: HOÀI THU
Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cho biết Viettel đặt mục tiêu sẽ cải thiện vị trí ở mùa trước và sẽ đua ngôi vô địch nếu có cơ hội. Ảnh: HOÀI THU
Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cho biết Viettel đặt mục tiêu sẽ cải thiện vị trí ở mùa trước và sẽ đua ngôi vô địch nếu có cơ hội. Ảnh: HOÀI THU
Lên top