HLV TPHCM cùng 2 trợ lý đã đến Việt Nam

HLV Alexandre Polking đã có mặt tại Việt Nam chuẩn bị dẫn dắt Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Bangkok United.
HLV Alexandre Polking đã có mặt tại Việt Nam chuẩn bị dẫn dắt Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Bangkok United.
HLV Alexandre Polking đã có mặt tại Việt Nam chuẩn bị dẫn dắt Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Bangkok United.
Lên top