“HLV Thành Công biết cách giúp Thanh Hóa thành công”

Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công "bén duyên" giúp Thanh Hóa thi đấu năng nổ hơn. Ảnh: TX
Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công "bén duyên" giúp Thanh Hóa thi đấu năng nổ hơn. Ảnh: TX
Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công "bén duyên" giúp Thanh Hóa thi đấu năng nổ hơn. Ảnh: TX
Lên top