HLV Shin Tae-yong làm bình luận viên bóng đá các trận ở Olympic Tokyo 2020

Huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ lên sóng truyền hình Hàn Quốc trong thời gian diễn ra các trận bóng đá nam Olympic Tokyo 2020. Ảnh: PSSI.
Huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ lên sóng truyền hình Hàn Quốc trong thời gian diễn ra các trận bóng đá nam Olympic Tokyo 2020. Ảnh: PSSI.
Huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ lên sóng truyền hình Hàn Quốc trong thời gian diễn ra các trận bóng đá nam Olympic Tokyo 2020. Ảnh: PSSI.
Lên top