HLV Phan Thanh Hùng: "Tôi phải vực dậy tinh thần Đà Nẵng"

HLV Phan Thanh Hùng. Ảnh: V.D
HLV Phan Thanh Hùng. Ảnh: V.D
HLV Phan Thanh Hùng. Ảnh: V.D
Lên top