HLV Phan Thanh Hùng: "Sài Gòn muốn thủ hòa để giữ ngôi đầu bảng"

Lên top