HLV Phạm Minh Đức của Hà Tĩnh: Có thể bỏ hết ngoại binh cho đỡ tốn

Huấn luyện viên Phạm Minh Đức thất vọng với phong độ của những ngoại binh bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Huấn luyện viên Phạm Minh Đức thất vọng với phong độ của những ngoại binh bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Huấn luyện viên Phạm Minh Đức thất vọng với phong độ của những ngoại binh bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lên top