HLV Park Hang-seo yêu cầu báo chí Thái Lan đính chính thông tin

HLV Park Hang-seo phản ứng với thông tin không chính xác của báo chí Thái Lan. Ảnh: Hải Đăng
HLV Park Hang-seo phản ứng với thông tin không chính xác của báo chí Thái Lan. Ảnh: Hải Đăng
HLV Park Hang-seo phản ứng với thông tin không chính xác của báo chí Thái Lan. Ảnh: Hải Đăng
Lên top