HLV Park Hang-seo: “Việt Nam chưa sẵn sàng cho mục tiêu World Cup”

Khán giả Việt Nam đang dõi theo hành trình đến World Cup của bóng đá nước nhà. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH
Khán giả Việt Nam đang dõi theo hành trình đến World Cup của bóng đá nước nhà. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH
Khán giả Việt Nam đang dõi theo hành trình đến World Cup của bóng đá nước nhà. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH
Lên top