HLV Park Hang-seo nhận bằng Tiến sĩ danh dự từ ĐH danh tiếng Hàn Quốc

HLV Park Hang-seo nhận được vinh dự lớn từ quê nhà Hàn Quốc. Ảnh: Văn Thắng.
HLV Park Hang-seo nhận được vinh dự lớn từ quê nhà Hàn Quốc. Ảnh: Văn Thắng.
HLV Park Hang-seo nhận được vinh dự lớn từ quê nhà Hàn Quốc. Ảnh: Văn Thắng.
Lên top