HLV Park Hang-seo kể gì về giai đoạn đen tối nhất trong sự nghiệp?

Sự nghiệp huấn luyện viên của ông Park Hang-seo chỉ thật sự cất cánh khi đến Việt Nam làm việc cuối năm 2017. Ảnh: IAM.
Sự nghiệp huấn luyện viên của ông Park Hang-seo chỉ thật sự cất cánh khi đến Việt Nam làm việc cuối năm 2017. Ảnh: IAM.
Sự nghiệp huấn luyện viên của ông Park Hang-seo chỉ thật sự cất cánh khi đến Việt Nam làm việc cuối năm 2017. Ảnh: IAM.
Lên top