HLV Park Hang-seo được FIFA mời thảo luận về kế hoạch World Cup 2 năm/lần

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đại diện cho tuyển Việt Nam tham dự cuộc họp trực tuyến với FIFA. Ảnh: AFP
Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đại diện cho tuyển Việt Nam tham dự cuộc họp trực tuyến với FIFA. Ảnh: AFP
Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đại diện cho tuyển Việt Nam tham dự cuộc họp trực tuyến với FIFA. Ảnh: AFP
Lên top