HLV Park Hang-seo chấm cầu thủ nào trận Đà Nẵng – SLNA?

HLV Park Hang-seo dự khán trận Đà Nẵng-SLNA. Ảnh: VPF
HLV Park Hang-seo dự khán trận Đà Nẵng-SLNA. Ảnh: VPF
HLV Park Hang-seo dự khán trận Đà Nẵng-SLNA. Ảnh: VPF
Lên top