HLV Park Choong-kyun muốn cùng Hà Nội trở thành "cỗ máy chiến thắng"

Huấn luyện viên Park Choong-kyun đã bắt đầu làm việc ở Hà Nội. Ảnh: Hoài Thu
Huấn luyện viên Park Choong-kyun đã bắt đầu làm việc ở Hà Nội. Ảnh: Hoài Thu
Huấn luyện viên Park Choong-kyun đã bắt đầu làm việc ở Hà Nội. Ảnh: Hoài Thu
Lên top