HLV Malaysia muốn chấm dứt chuỗi trận chỉ hoà và thua trước Việt Nam

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe thường xuyên làm bại tướng của ông Park Hang-seo. Ảnh: AFF
Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe thường xuyên làm bại tướng của ông Park Hang-seo. Ảnh: AFF
Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe thường xuyên làm bại tướng của ông Park Hang-seo. Ảnh: AFF
Lên top