HLV Mai Đức Chung mong bầu Hiển, bầu Đức đầu tư nuôi bóng đá nữ

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng việc có những bầu Đức, bầu Hiển đầu tư sẽ giúp bóng đá nữ "thay da, đổi thịt". Ảnh: HOÀI THU
Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng việc có những bầu Đức, bầu Hiển đầu tư sẽ giúp bóng đá nữ "thay da, đổi thịt". Ảnh: HOÀI THU
Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng việc có những bầu Đức, bầu Hiển đầu tư sẽ giúp bóng đá nữ "thay da, đổi thịt". Ảnh: HOÀI THU
Lên top