HLV Kiatisak "đọc vị" chiến thuật của tân thuyền trưởng tuyển Thái Lan

Huấn luyện viên Kiatisak "đọc vị" được chiến thuật và lối chơi của Mano Polking. Ảnh: H.A
Huấn luyện viên Kiatisak "đọc vị" được chiến thuật và lối chơi của Mano Polking. Ảnh: H.A
Huấn luyện viên Kiatisak "đọc vị" được chiến thuật và lối chơi của Mano Polking. Ảnh: H.A
Lên top