HLV Chung Hae-seong từ chối họp báo sau trận thua Hà Nội

Huấn luyện viên Chung Hae-seong từ chối họp báo. Ảnh: Thanh Xuân
Huấn luyện viên Chung Hae-seong từ chối họp báo. Ảnh: Thanh Xuân
Huấn luyện viên Chung Hae-seong từ chối họp báo. Ảnh: Thanh Xuân
Lên top