HLV Chung Hae-seong: Tham vọng và “vỡ mộng” cùng HAGL, TPHCM

HLV Chung Hae-seong đặt ra cột mốc để chinh phục các danh hiệu tại Việt Nam cùng HAGL, TPHCM nhưng chưa thành công. Ảnh: Nguyễn Đăng.
HLV Chung Hae-seong đặt ra cột mốc để chinh phục các danh hiệu tại Việt Nam cùng HAGL, TPHCM nhưng chưa thành công. Ảnh: Nguyễn Đăng.
HLV Chung Hae-seong đặt ra cột mốc để chinh phục các danh hiệu tại Việt Nam cùng HAGL, TPHCM nhưng chưa thành công. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lên top