HLV Chung Hae-seong dạy cầu thủ Việt Nam về sự chuyên nghiệp

HLV Chung Hae-seong đang có giai đoạn thành công với TPHCM. Ảnh: Hải Đăng
HLV Chung Hae-seong đang có giai đoạn thành công với TPHCM. Ảnh: Hải Đăng
HLV Chung Hae-seong đang có giai đoạn thành công với TPHCM. Ảnh: Hải Đăng
Lên top