HLV Chung Hae-seong: “Chúng tôi có kinh nghiệm đối phó đội Hà Nội"

Ông Chung Hae-seong đã tạo ra nhiều thay đổi trong đội hình TPHCM sau khi quay trở lại dẫn dắt đội. Ảnh: VPF.
Ông Chung Hae-seong đã tạo ra nhiều thay đổi trong đội hình TPHCM sau khi quay trở lại dẫn dắt đội. Ảnh: VPF.
Ông Chung Hae-seong đã tạo ra nhiều thay đổi trong đội hình TPHCM sau khi quay trở lại dẫn dắt đội. Ảnh: VPF.
Lên top