HLV Chu Đình Nghiêm: "Văn Quyết đã nhường Rimario đá 11m"

Văn Quyết đã nhường đá 11m cho Rimario. Ảnh: Hoài Thu
Văn Quyết đã nhường đá 11m cho Rimario. Ảnh: Hoài Thu
Văn Quyết đã nhường đá 11m cho Rimario. Ảnh: Hoài Thu
Lên top