HLV Chu Đình Nghiêm lại xin lỗi vì miệt thị trọng tài

HLV Chu Đình Nghiêm lên tiếng xin lỗi vì hành vi thiếu kiềm chế. Ảnh: HNFC
HLV Chu Đình Nghiêm lên tiếng xin lỗi vì hành vi thiếu kiềm chế. Ảnh: HNFC
HLV Chu Đình Nghiêm lên tiếng xin lỗi vì hành vi thiếu kiềm chế. Ảnh: HNFC
Lên top