HLV Chu Đình Nghiêm khen Quang Hải, không đánh giá cao Công Phượng

Lên top