HLV Anorld: "Australia tự tin có 6 điểm trước tuyển Việt Nam, Trung Quốc"

Tom Rogic (số 23) được kỳ vọng sẽ là át chủ bài của tuyển Australia với mục tiêu giành trọn 6 điểm trước tuyển Trung Quốc, tuyển Việt Nam. Ảnh: AFP.
Tom Rogic (số 23) được kỳ vọng sẽ là át chủ bài của tuyển Australia với mục tiêu giành trọn 6 điểm trước tuyển Trung Quốc, tuyển Việt Nam. Ảnh: AFP.
Tom Rogic (số 23) được kỳ vọng sẽ là át chủ bài của tuyển Australia với mục tiêu giành trọn 6 điểm trước tuyển Trung Quốc, tuyển Việt Nam. Ảnh: AFP.
Lên top