Hình ảnh bóng đá Việt lên trang nhất tờ báo hàng đầu Canada

Ảnh: Nhac Nguyen/Getty
Ảnh: Nhac Nguyen/Getty
Ảnh: Nhac Nguyen/Getty
Lên top