Hàng thủ thảm hại, Hà Nội kết thúc giải tứ hùng với thành tích thất vọng

Lên top