Hai tân binh "triệu đô" của TPHCM mất giá trước Quang Hải, Văn Quyết

Hai tân binh "triệu đô" của TPHCM. Ảnh: HCMFC
Hai tân binh "triệu đô" của TPHCM. Ảnh: HCMFC
Hai tân binh "triệu đô" của TPHCM. Ảnh: HCMFC
Lên top