Hai cầu thủ Việt Nam và Philippines chung nỗi nhớ con trước Bán kết

Micheal Falkesgaard và con trai.
Micheal Falkesgaard và con trai.
Micheal Falkesgaard và con trai.