HAGL “lột xác”, trả nợ thành công Nam Định

Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng quan trọng để vươn lên nhóm đầu bảng. Ảnh: VPF.
Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng quan trọng để vươn lên nhóm đầu bảng. Ảnh: VPF.
Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng quan trọng để vươn lên nhóm đầu bảng. Ảnh: VPF.
Lên top